Kursus: Selvindsigt & Handlekraft
Et ledelseseksperimentarium med Ole Fogh Kirkeby & Reinhard Stelter
Find dit personlige ståsted
Corona-krisen har kunnet lære os, hvor stor en rolle det andet menneske spiller i vores liv: Identitet bliver til gennem den andens beredvillighed, autenticitet, integritet, tillid og taknemmelighed. Bæredygtigt lederskab bygger derfor på dialog, ordentlighed og en værdiforankring som fundament for at kunne håndtere ”wicked problems”, der kendetegner de udfordringer, som vores samfund og dets organisationer skal håndtere.
CBS Executive tilbyder et udviklingsforløb for den leder, der vil, kan, og vover at tage konsekvenserne af denne nye virkelighed, og som derfor stræber efter dybere indsigt i sit eget komplekse handlingsunivers.
Find dit personlige ståsted under ledelse af to meget erfarne professorer og ledelseseksperter.
Kursets unikke formål er, at den enkelte leder i sit møde med de andre deltagere vil komme til at finde sit personlige ståsted, som skaber grundlag og forudsætning for en handlekraft, der styres af klare, værdimæssige grundpositioner. Kurset tager dig som leder på en dannelsesrejse på vejen mod en ny form for velvilje og uforbeholdenhed.
Ole Fogh Kirkebys og Reinhard Stelters mangeårige samarbejde bygger på en kombination af situationsorienteret og problemreflekterende coaching med identitetsforankrende protreptik, som er en ganske unik cocktail ved udviklingen af værdibegrundet, strategisk handlekraft hos den enkelte og i hele organisationen.
Udformning
Dette ledelseseksperimentarium er et intenst forløb over 4 kursus-dage med højst 18 deltagere og bygger på en integration af oplæg, partner- og gruppearbejder, plenumdiskussioner samt en individuel samtale fokuseret på værdi- og handlingsorientering med hver af kursuslederne. Dermed sikres en balance mellem den enkeltes personlige udviklingsmål og udviklingsfællesskabets samspil og gensidig berigelse.
Udbytte
Du vil udvikle en dialogisk, refleksiv og retorisk kapacitet, der forøger din refleksionskraft, dit overblik og handlerum, især i svært forudsigelige kontekster.
Du vil kunne forøge din finfølelse for betydningen af det, dine medarbejdere siger, vil og formår.
Du vil udvikle din serendipitet (=det at finde det nye og væsentlige uden et begrænsende søgefelt) og responsibilitet over for organisationens mulighedsrum i forening med styrkelsen af din beslutningskraft og evne til at gennemføre strategiske beslutninger.
Tidligere deltagere har udtalt:
”Et fantastisk forløb, hvor især den første del om selvindsigt står som noget helt særligt. Styrken ved kurset er helt sikkert, at det får rykket ved nogle helt grundlæggende antagelser i én - mindede lidt om, når ens første barn kom til verden..."
- Kåre Buch Petersen, Senior Manager, Global IT, Chr. Hansen A/S
”Oplevelsen af disse 5 dage har være som at gå ind i en boble (tidslomme) og nyde de mellemmenneskelige relationer i et stort og spændende spektrum af viden, værdi og energi - der vil præge mig og min tilværelse fremover”
- Hanne Sveistrup Demant, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Horsens
”Evalueringen 'meget tilfredsstillende' er næsten en forfladigelse af mit udbytte af 1:1 samtalerne med Ole og Reinhard, som var berigende for mit liv.”
- Trine Bødker, Afdelingschef, ATP