Hvad kan filosofi?
- Ny bog af Ole Fogh Kirkeby Udkommer d. 1/3 2021
/forside Hvad kan filosofi.png
Filosofien fylder hullet mellem overtroen og monoteismen, nemlig angstens, fortvivlelsens, ortodoksiens, videnskabens og nihilismens krater, med en mulighed for mening, der yder eksistensens vilkår retfærdighed.
Grækerne skabte filosofien til at begrebsliggøre erfaringerne med den magt, værdier har over handlinger, og til at trække grænsen mellem det, der er i vores magt, og det, der ikke er det.
De opfordrede os til at lære os selv at kende ved at se på, hvad vi gør. 
De opfordrede til selvkyndighed, til at tage vores liv alvorligt, til at vinde over os selv og til at indrømme, hvad vi skylder det andet menneske. 
De anbefalede os at lade være med at ønske, at ting sker, som vi ønsker detI stedet skulle vi lære, at det, der sker, var det, vi ønskede skulle ske. 
De satte begivenheden i centrum af vores liv.
De udfordrede os til at sætte det sociale og dermed fællesskabet i centrum ved at forstå og forme det.
De lærte os, at tanken kan tænke sig selv og komme ud af det uden mén. De lærte os, at visdom er mulig, hvis vi nærer nok kærlighed til den. Deraf ordet ”filosofi” (af ”sophía” (visdom) og ”philía” (kærlighed til)). Filosofi betyder ”kærlighed til visdom”.