EX-Q | Executive Program
ved Ole Fogh Kirkeby & Jan Wittrup
Indhold
Det er bl.a. EQ-X netværkets formål at skabe en horisont for et humanistisk lederskab i Danmark
baseret på det klassiske dannelsesideal.
Ambitionen er at dette netværk, ligesom Bülow Management’s øvrige netværk, fortsætter i flere år.
EQ-X er tillige sat i verden for at ledere kan skabe grundlaget for etablering af eget dannelsesideal,
egen værdiafklaring, selvindsigt, selvværdsudvikling, udvikling af egen praktisk visdom – sammen
med andre ledere.
På samlingerne vil vi bl.a. komme omkring temaerne:
 • Ledelsesfilosofi – herunder forelæsning om Filosofi og filosofiske diskussioner
 • Introduktion til og demonstration af protreptikken (se inspirationstekst)
 • Lederdyder – teoretisk oplæg og praktiske erfaringer fra egne virksomheder
 • Selvindsigt og selvværdsudvikling gennem værdier
 • Handlekraft og beslutningsevne – gennem forståelse af værdier
 • Praktisk visdom – gennem kendskab til Phrònesis (se inspirationstekst)
 • Koblingen mellem Ledelsesfilosofi og eget lederskab
På samlingerne er der lagt god tid ind til at trække vejret, netværke, inspirere, undre sig, hygge og
sociale aktiviteter.
Ole Fogh Kirkeby vil stå for det ledelsesfilosofiske og teoretiske, mens Jan Wittrup (Bülow
Management) vil være facilitator af dagene og sikre brobygning mellem temaerne og deltagernes
egen dagligdag – og naturligvis bidrage med egne hverdagserfaringer.
Udbytte
 • Forståelse for det, som filosofien bidrager med ift. ledelsesfaget
 • Større selvforståelse
 • Viden om protreptik og udvikle evne til at udøve protreptisk dialog
 • Større viden om værdier
 • Etablering af eget dannelsesideal og lederdyder
 • Bedre forståelse af måden at forstå det andet menneske på
 • Kritisk indsigt i handlekraft og beslutningsevne ud fra værdier
 • Netværksudvikling sammen med ledere, der interesserer sig for ledelse som et fag