FILOSOF
/Plato-portrait-bust-original-Capitoline-Museums-Rome.jpg
Ole Fogh Kirkeby har udviklet en fænomenologi, hvis centrum er interaktionen mellem krop, tanke og begivenhed, og skabt en begivenhedens analytik. Fokus er sprogets forhold til det grænseløse.

 FOREDRAGSHOLDER
 /podium.jpg
Foredrag om det nye lederskab, om intimteknologier: coaching og identitet som problemfelt, ledelse gennem udlicitering af selvkontrol, ledelse som en kunst, new public governance, fusionsledelse, begivenhedsledelse og handlekraft, protreptik (refleksion over grundholdninger).

 KONSULENT
/Menneske_og_leder_web.jpg
Analyse af lederes grundindstillinger, værdigrundlag, ledelsesstil og udvikling af individuelle refleksionsforløb.
Identifikation, styrkelse, forandring og implementering af organisationens værdigrundlag og etos. Servicering af fusionsprocesser. Individuellederudvikling: Protreptik (filosofisk coaching). Integration af kunstvirksomheder. Filosofi i residence.

 FORFATTER
/filosofiske fikserbilleder.jpg 
Filosofiske fortællinger, der beskytter ordene mod begrebet, og forvandler filosofisk refleksion til episk kød. Filosofiske aforismer, hvor der skabes en lasagne af tekstuelle lag, der efterlader en eksotisk og dog velkendt smag på tankens tunge.

 LEDELSESTEORETIKER
/TheNewprotreptic-web.jpg
Det gælder om at fastholde lederen i dilemmaet mellem selvskabelse og selvkontrol, mellem det, at komme medarbejderen til undsætning og det at forlange hans sjæl. Her gives ingen hemmelige gange ud til friheden.